Na het laatste optreden van dit weekend liep ik door Nijmegen, op zoek naar de Hemel. Zo heet een café waar een brouwerij bij is. Een vriend van me was voetballen kijken in Nijmegen, kwam me opzoeken in de boekhandel en we gingen nog wat drinken.
Aan de muur hing een krijtbord met daarop de typen biertjes die ze daar brouwen en verkopen. Licht, blond, hoppig, sterk, oer, maakt me allemaal niet zo veel uit, een van de biertjes had één opvallende naam: Marieke. Van Nimwegen natuurlijk. Dat is een boek, eigenlijk een toneelstuk. Mirakelspel.
Ik dronk een paar Mariekes en kon me niet herinneren waar het verhaal van Marieke van Nimwegen over ging. Soms heb je dat, dan is de naam nog bekend, maar wat ze deed en waarom, dat alles is vervaagd. Thuis zocht ik het op.
Marieke’s tante is boos op baar en ze bidt om hulp. Ze is er dusdanig aan toe dat het haar niet mee uitmaakt of God of de duivel haar zal helpen, en de duivel komt bij haar, neemt haar mee naar Antwerpen, ze sluiten een pact. Daar probeert Marieke weer vanaf te komen en na lange boetdoening lukt dat. Moraal: hoe erg je zonden ook zijn, vergiffenis wacht op je.
De biertjes brachten geen vergiffenis, dat was niet nodig. Ze smaakten wel prima en de sfeer aan tafel was zeer goed.

Jan van Mersbergen

Jan van Mersbergen