Bij het laatste huis, waar de verhardde weg ophoudt en overgaat in het pad, stak Iwan zijn arm uit. Het gaat wel, zei ik.
Hij liep naast me, bleef achter me wanneer de struiken het pad smaller maakten. Versnelde om een tak voor me opzij te houden.
We kwamen bij de bocht, gingen om de drie bomen heen die daar bij elkaar staan en liepen naar het hek. Het was nog maar tweehonderd meter en het pad is daar iets breder, alsof de bomen al ruimte maken, en we konden de lucht zien. Iwan liep door het gras, ik over het zanderige paadje. De zon kwam boven de toppen van de bomen uit en het licht hield ons staande.
Iwan legde een hand tegen mijn rug en zei: Nog een klein stukje, pa.
Ik deed een paar passen, heel traag en wankel, en toen we bij het hek waren bleef ik staan en keek ik naar de contouren van de gebouwen, naar de torens in het midden.
Ik luisterde. Hoor je, zei ik. Ze zijn er nog. En Iwan knikte. Ook hij hoorde de honden en ook al weet hij dat het andere honden zijn dan die van toen, hij knikte en ik voelde zijn hand onder mijn oksel, steviger dan daarvoor.
Het licht drukte tegen mijn oogleden, alsof het mijn ogen wilde sluiten, en dat deed ik zonder me te verzetten. Dat is het enige wat ons te doen staat: Af en toe onze ogen sluiten.
Toen mijn ademhaling weer rustig was liepen we terug. Zijn arm ondersteunde me. Voor we bij de huizen waren vroeg ik hem of de man die op bezoek was, de man was waar hij altijd voor gebokst heeft. De man die hem eerst naar Moskou haalde en die hem daarna naar het westen stuurde. Hij zei dat dat inderdaad dezelfde was.
Ik vroeg of die man wil dat hij weer een wedstrijd gaat doen.
Misschien, zei Iwan.
Ik zei dat die man hier vast niet voor niks naartoe gekomen was.
Dat denk ik ook niet, zei Iwan.
Ik zei dat hij het zelf moet weten. Iwan keek me niet aan, mijn jongen, en hij zei: Ik ben nu hier.
Ik vroeg hem wanneer die wedstrijd is.
Het maakt niet uit, zei hij. Hij was nu hier.
Zijn arm voelde sterk om mijn middel. Als hij me losgelaten had dan was ik op de grond gevallen.
We kwamen de dochter van Natalja tegen en Iwan deed alsof zijn arm alleen maar tegen mijn rug lag, zijn hand op mijn heup. Toen ze verdwenen was, zei ik tegen Iwan: Als je die wedstrijd wilt doen dan moet je dat doen.
Iwan zei: Kom.
En hij tilde me naar huis.

De man uit Moskou wachtte tot Iwan de deur uit was en kwam de keuken in. Ik zat aan de keukentafel. Er is koffie, zei ik en hij zei dat hij graag koffie wilde. Dank u wel, zei hij.
Ik wees hem het aanrecht waar de ketel staat en de haken waar de bekers aan hangen en hij schonk in. Toen hij tegenover me aan de tafel zat en het zonlicht door het raam op zijn kruin viel zei hij: Iwan zei dat u ook gebokst heeft.
Dat heb ik ja.
Dus hij heeft het niet van een vreemde.
Nee, zei ik, hij heeft het niet van een vreemde. Het boksen heeft-ie van mij, maar als het om vechten gaat dan heeft-ie meer van zijn moeder.
De man uit Moskou pakte zijn beker en blies.
Ze leeft niet meer, zei ik. Zijn moeder leeft niet meer.
Ik vertelde dat ze stierf toen Iwan negen jaar was en dat hij toen al heel fanatiek bokste. Bij de begrafenis had hij zijn trainingspak en zijn bokshandschoenen aan. Ik heb hem nooit gezegd dat hij die dingen uit moest doen, ook toen niet, en toen hij een handje grond op de kist moest gooien graaide hij met zijn handschoenen wat grond bij elkaar en wierp het in het graf van zijn moeder.
De man uit Moskou keek naar haar foto die naast de kast hangt, waar ze voor het huis staat, maar hij zei niets en ik kan hem geen ongelijk geven. Hij was hier voor iets anders. Toen ik mijn koffie op had en hij ook, en ik nieuwe inschonk, zei ik: Ik heb veel gebokst ja.
Hoeveel wedstrijden? vroeg hij.
Ik zei: Iedere dag deden we een wedstrijd.
Iedere dag?
Jaren achtereen.
Hij zei niets meer. Even verbaasd als alle andere mensen die dit horen. De mensen geloven het niet. Waarom zouden ze het ook? Ik weet dat het absurd is om iedere dag te boksen, maar we deden het.
Ik zei: De omstandigheden waren anders.
Hij vroeg: Hier in Inta?
Ja, zei ik kort, want deze man kent Inta. Iedereen kent Inta.
En iedere dag loopt u naar het hek, zei hij.
Ik vroeg hem of Iwan dat verteld had.
De man uit Moskou knikte en ik zei: Iedere dag.
Hij was even stil en vroeg toen: Wat is zwaarder? Het boksen toen, of het lopen nu.
Ik moet lang gewacht hebben voor ik zei dat het even zwaar is, dat ik toen zestien was en dat ik nu negenenveertig ben, en oud en versleten, als een man van zeventig. Maar dat het toch even zwaar is.
Toen zei hij: En Iwan helpt u?
Ik keek hem aan. Hij wachtte mijn antwoord niet af. Hij vroeg: Heeft u Iwan echt nodig?
Nee, zei ik.
Meer dan een keer ademhalen met een klank was het niet.

Iwan liep met de man uit Moskou naar de rivier en vanuit het keukenraam kon ik hun ruggen zien. Ze stonden op de kade. Achter hen lag het water en op het water lag een bootje. De man uit Moskou praatte en gebaarde. Iwan verroerde zich niet. Toen Oleg, van het bootje, aan kwam lopen groette hij Iwan en de onbekende, en Iwan hielp hem met het inladen van het bootje en het losmaken van de touwen. De man uit Moskou stond op van de kade en deed niets. Hij wachtte tot het bootje de rivier opvoer en toen Iwan weer bij hem kwam staan praatte hij verder.

«

Jan van Mersbergen

Jan van Mersbergen